Nyheder

Vi søger kunstner...

Er du kunstner i Vejle og omegn og har du lyst til at udstille dine billeder her i huset?

Vi har masser af vægplads på 3 etager, der mangler udsmykning. Der kommer dagligt mange besøgende så der er mulighed for høj eksponering. 
Har du 30-40 malerier du vil have udstillet, så kontakt os på telefon 76 81 18 90 for at aftale nærmere.

Perioden for udstilling vil typisk ligge på 4-6 måneder og er naturligvis gratis.

 

 

Nyt tilbud til behandlere/terapeuter i Slagteriet - Tulip

Vi har gennem længere tid fået forespørgsler fra terapeuter og behandlere om at kunne leje lokaler på timebasis. Typisk nogle der endnu ikke er klar til at leje lokaler på fuld tid.

Så for at imødekomme efterspørgslen lancerer vi nu et koncept, vi har valgt at kalde TULIP.

Tjek linket og spred gerne det glade budskab i dit netværk.

Læs mere om lokalet her.

Usædvanlig succes for iværksætterhus i Egtved

I Egtved kan de noget særligt. På mindre end 3 år er der nemlig skabt et stærkt iværksættermiljø i Roberthus. Bygningen har fået nyt liv, og iværksætterdrømmen leves fuldt ud i lokalerne, hvor der tidligere var bistandskontor.

Der er masser af snak på gangene i Roberthus Udviklingspark Egtved. De tomme lokaler er fortid, og Roberthus er i dag et pulserede iværksættermiljø som emmer af engagement, vilje og store drømme. 11 virksomheder fordelt på 13 lokaler er den nye virkelighed i det tidligere Egtved Rådhus, som er forvandlet til et dynamisk iværksættermiljø med masser af potentiale.

"Specielt i landdistrikter er det vanskeligt at lykkes med et iværksætterhus, men vi har oplevet stor lokal opbakning fra borgere og virksomheder til projektet. De fleste iværksættere vælger et iværksættermiljø som Roberthus, fordi det skaber stor værdi at sidde med andre iværksættere. Men nogen skal jo være de første til at flytte ind, ellers kommer der ikke andre til, og det giver altid udfordringer i starten", fortæller centerleder i Slagteriet Udviklingspark Vejle, Per Hein, som står bag succesen.

En lærerig proces med et godt fundament
"Vores koncept i Slagteriet Udviklingspark Vejle har gjort det muligt at forsøge at skabe et lignende iværksættermiljø i Roberthus. Vi har fordel af i forvejen at have et administrativt apparat i Slagteriet, og det har været vores fundament. Vi kender til mange af de udfordringer, der opstår, men det har også været en lærerig proces", fortæller Per Hein.

Den største udfordring ved etableringen af Roberthus som et rigtigt iværksættermiljø, har været at skabe det daglige netværk, som mange iværksættere efterspørger. Udfordringen er særlig udpræget hos iværksættere, da der traditionelt er større udskiftning hos iværksættere end for mere etablerede virksomheder. Det skyldes ofte, at virksomheden enten må lukke eller vokser ud af de eksisterende lokaler.
De færreste iværksættere ønsker at sidde alene fire ud af fem dage. Vi har derfor lært, at vi skal være mere opmærksomme, når vi tager nye lejere ind. Hvis vi skal have det rigtige iværksættermiljø, skal det være bæredygtige virksomheder, som ikke er for tidlig i sin udvikling. Ellers risikerer vi for stor udskiftning, og det skaber ikke værdi for de øvrige iværksættere i huset, fortæller Per Hein.

Nye rammer med fordele
Ulla Svaneklink Brandt er en af de iværksættere, som har stor gavn af iværksættermiljøet i Roberthus. Hun har startet firmaet Svaneklink Bogføring, hvor hun hjælper virksomheder med at bogføre, indberette moms og lignende ydelser.
"Jeg skiftede mit kontor i privaten ud med et i Roberthus for at fremstå mere professionel, og det er dejligt, at jeg samtidig bedre kan adskille arbejde fra mit privatliv. Men det har også givet mig et fagligt højere niveau, fordi jeg dagligt har kontakt og sparring med andre iværksættere. Som iværksætter er der altid udfordringer, og derfor er det skønt, at jeg har nogen at dele mine tanker med, siger Ulla Svaneklink Brandt."

Iværksætternetværket har bl.a. bidraget til, at Ulla Svaneklink Brandt har fået en opgave, hvor hun underviser i bogføring på Iværksætterforløb for ledige, der er Slagteriet Udviklingspark Vejles tilbud til ledige, som overvejer at blive iværksætter.

Virksomheder med vækstpotentiale
Flere af virksomhederne i Roberthus har stort vækstpotentiale. En af de virksomheder er Takeawalk. Jesper Roy har startet virksomheden, som har specialiseret sig i at udvikle 3D-løsninger til eksempelvis hoteller, så kunderne kan se 3D optagelser af indendørsarealet inden de bestiller. Men også ejendomsbranchen benytter i stor stil de avancerede 3D-løsningen, da det åbner nye muligheder for fremvisning og eksponering til glæde for både sælger og køber.

100% af virksomhederne i Slagteriet er glade for at "bo" her.

Her i foråret gennemførte vi en tilfredshedsundersøgelse i Slagteriet. Vi spurgte om tilfredshed med receptionsbetjening, kontorlokaler, mødelokaler, kantine, netværksaktiviteter mv. og generelt var der en høj grad af tilfredshed.

100% af besvarelserne var enten tilfredse eller meget tilfredse med at drive virksomhed i Slagteriet, og det er vi meget glade for.

Der var dog også plads til forbedringer. Nogle ønskede flere netværksaktiviteter blandt virksomhederne i huset, og på den baggrund holdt vi et internt husmøde i maj måned, hvor de fremmødte fik mulighed for at præsentere sig overfor hinanden og dermed styrke netværket i huset. Vi har flere netværksarrangementer i støbeskeen henover efteråret.

Vi har endvidere påbegyndt en løbende opgradering af teknikken i vores mødelokaler, og har nu installeret fladskærm i Grøn mødelokale, ligesom de trådløse netværksforbindelser er blevet/bliver forbedret med meget hurtigere forbindelser.
Derudover har vi gjort vores møde-booking-system mere fleksibelt, så man nu kan booke mødelokaler fra minut til minut.

Vi bestræber os meget på at levere en god service til vores lejere og deres gæster, så det er naturligvis dejligt at få bekræftet, at vores indsats påskønnes, men det er mindst ligeså vigtigt at få input til konkrete forbedringer, så vi kan sætte ind der, hvor det giver mest værdi for virksomhederne.

Tak til de mange der gav sig tid til at besvare spørgsmålene i undersøgelsen.

Iværksættere tager elbilen til sig

Stort kontorfællesskab i Vejle bestående af iværksættere slagter de dårlige undskyldninger for ikke at vælge elbiler

Da Slagteriet Udviklingspark Vejle fik tilbuddet om at møde fire moderne elbiler og tilhørende ladestandere via Region Hovedstadens projekt Mød elbilen, blev der uden tøven sagt ja tak til tilbuddet.

Mødet med elbilerne
Demonstrationsprojektet og muligheden for at prøvekøre fire forskellige elbiler blev formidlet til kontorfællesskabets lejere, som består af en lang række iværksættere og start-up virksomheder.  

Per Hein der er centerleder i Slagteriet Udviklingspark Vejle og Roberthus Udviklingspark Egtved, samt ansvarlig for en række iværksætteraktiviteter i Vejle Kommune Erhverv fortæller, at mange af kontorfællesskabets lejere arbejder med ny teknologi og trends. 

"Elbiler er for mange et hot emne og der har været stor nysgerrighed og interesse for at prøve elbilerne og blive klogere på, hvad moderne elbiler kan tilbyde. Alle har været yderst positive", udtaler Per Hein. 

Kontorfællesskabets brugere har ofte møder og aktiviteter ude af huset og elbilerne blev flittigt brugt til dette formål, ligesom nogen blot kørte en prøvetur, for at stifte bekendtskab med én af elbilmodellerne.

Resultat af mødet med elbilerne
Mødet med elbilerne har betydet snak på gangene i det store kontorfællesskab og flere af testkørerne har givet udtryk for, at de overvejer at skifte deres nuværende benzin- og dieselbiler ud med en elbil.

"Der er ingen tvivl om, at mødet med elbilerne har gjort indtryk og bidraget til en ændret holdning til hvad en elbil er i dag, jeg selv er blevet overrasket over hvor godt de kører, den lydløse kørsel og hurtige acceleration er meget appellerende", udtaler Per Hein. 

Om Slagteriet Udviklingspark Vejle
Slagteriet Udviklingspark Vejle er en del af Innovation & Entreprenørskab i Vejle Erhvervsudvikling. Sammen med de andre udviklingsmiljøer i kommunen skabes de bedste betingelser for iværksættere og mikrovirksomheder i kommunen.

Slagteriet Udviklingspark Vejle har sit særlige navn fra beliggenheden i Vejle midtby. Den nuværende udviklingspark har til huse i administrationsbygningen til det nu nedrevne Tulip Slagteri, som tidligere hed Vejle og Omegns Andels-Svineslagteri. 

Om Mød elbilen
Mød elbilen er et demonstrationsprojekt målrettet private virksomheder. Målet er at sætte skub i overgangen til elbiler i den private sektor via en positiv formidling af, hvad moderne elbiler tilbyder af fordele og muligheder.

I alt 25 virksomheder har fået mulighed for at teste fire moderne elbiler med tilhørende opladningsbokse i 14 dage inklusiv instruktion, help-desk og anbefalinger til den fremadrettede omstillingsproces. 

Projektet Mød elbilen er blevet til med tilskud fra Energistyrelsen under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.