Virksomheder

Absolute Liquid Solutions

Absolute Liquid Solutions has developed SafeFix, which is a medical container for safe and fast tissue handling and transport.

Adham Tolkeservice

Adham Tolkeservice er en løsning, der udelukkende fokuserer på tolkning og oversættelse i topkvalitet.
Vi er et landsdækkende, kvalitetsorienteret, tolke- og oversættelsesbureau beliggende i Vejle (Jylland) og Næstved (Sjælland). Vi yder professionel tolkebistand i alle sprog og dialekter samt oversættelses- og korrekturlæsningsbistand i alle sprog.

Med vores 13 års erfaring i branchen, har vi haft rig mulighed for at opbygge en solid forståelse for markedet og samtidig erhvervet et bredt overblik over arbejdsmiljøet. Vi har oparbejdet kendskab til de udfordringer, der præger tolkebranchen, såsom lavkvalitets tolkning. På baggrund af det nævnte, træf vi beslutningen om at tage ansvar ved at stille vores erfaring til rådighed og således præsentere et fagligt alternativ kaldet Adham Tolkeservice.

Besøg website

Agenci Advertising

Hos Agenci Advertising arbejder vi med målrettet og effektiv markedsføring indenfor tre fokusområder.
Et samarbejde påbegyndes med et møde, hvor vi behovsafdækker jeres markedsføringsønsker med udgangspunkt i profilbrochure, profilfilm eller en digital webløsning

Besøg website

Agrofarmer A/S

Indkøbsgruppe for landmænd.

AH Computing

A.H. Computing (AHC i daglig tale) er en enmandsvirksomhed, der udvikler tilpassede softwareløsninger og yder support til virksomheder inden for Windows og Linux, dels for egne kunder, dels som freelancer med andre firmaers "kasket". AHC har et par egenudviklede produkter og arbejder løbende med nytænkning inden for IT-understøttelse af vidt forskellige områder med fokus på at lette dagligdagen for mennesker ved brugen af informationsteknologi. AHC har officielt eksisteret siden slutningen af 1997, dog kun som fuldtidsvirksomhed siden april 2002. Til gengæld har jeg brugt navnet på hobbyplan siden midten af 1980'erne, lige siden jeg lavede mit første program på bestilling omkring 1985.

Besøg website

Aktiv Firmapension

Vi rådgiver, servicerer og implementerer pensionsordninger, sundhedsforsikringer og sundhedsprogrammer i dansk erhvervsliv.

Vores kompetencer er baseret på viden og dyb indsigt i pensionsmarkedet. Vi ligger vægt på, at du kan gennemskue dine pensionsordninger og sundhedsforsikringer, så de kommer til at afspejle præcis din hverdag og det liv, som du har lyst til at leve - både nu og i fremtiden.

Vi leverer produkter af høj kvalitet, og vi synes det er vigtigt, at vores kunder får mere pension og mere sundhed hos os, end de kan få andre steder.

 

 

Besøg website

AKTIVerhverv

ErhvervsForeningen for Vejle Ådal - AKTIVerhverv - arbejder for vækst og udvikling i Vejle Ådal, primært til gavn for erhvervslivet. Vi søger indflydelse på kommunens ervervspolitik. Ved at etablere og vedligeholde kontakten til det politiske og administrative system fungerer foreningen som bindeled mellem erhvervslivet og Vejle kommune.

Tilknyttet Roberthus Udviklingspark Egtved.

Besøg website

Altiplan ApS

Hosinfo har de sidste 10 år været en uundværlig del af hverdagen på Rtg-afdelingerne på Vejle Sygehus og Give Sygehus. Yderligere referencer tæller bl.a. Kolding Sygehus, Fredericia Sygehus og Middelfart Sygehus.


Hosinfo er et effektivt IT-system, som automatisk udarbejder arbejdsplaner og sikrer, at afdelingens
ressourcer udnyttes optimalt.
Arbejdsplanerne opdateres online og er tilgængelige på alle afdelingens computere. Via webmodulet kan arbejdsplanerne tilgåes hjemmefra og sendes til smartphone-kalender. Hosinfo, som er specielt udviklet til de danske sygehuse, frigiver tid brugt på administration til vigtigere opgaver.

Programmet skaber bedre overblik over afdelingen for alle ansatte og har en unik søgefunktion, som nemt og hurtigt giver dig aktuel information om, hvor dine kolleger kan træffes.

Besøg website

Appcago

Quick Intelligent Communication: Appcago har lavet en sammenkobling af produkters historik, produktoplysninger og mulighed for bestilling af reservedele til produkterne via en app. Vi kalder det QIC: Quick Intelligent Communication.

Ved at identificere produktet med en QR code kan man fremkalde relevante oplysninger om produktet og hente de oplysninger, som netop er relevante for dette produkt.

Nemt, sikkert og hurtigt samt ingen fejltagelser og forvekslinger ved brug af QIC. Kun de oplysninger, som er relevante for det pågældende produkt bliver vist direkte i app'en

Besøg website

Bedre Byg Vejle ApS

Bedre Byg Vejle er et firma som slår sig på at renovere og bygge for private og erhvervs kunder.

Kontakt os på:

Telefon:
60246249
Mail: bygbedre(at)vejle.dk

Bendata ApS

Jeg laver i dag hjemmesider både til private og firmaer, herunder med særligt fokus på webshops der ønsker at sælge varer online. Jeg anvender bl.a. CMS-systemerne WordPress og PrestaShop, som gør at du selv nemt kan vedligeholde informationer til din hjemmeside, og ændre priser, billeder tekster osv. selv, efter jeg har sat det op for dig.

Besøg website

BJARTA Sales & Development

BJARTA Sales & Development
Vores mission er at hjælpe små- og mellemstore virksomheder med at igangsætte eller udvikle salget til Sverige.

Vi hjælper bl.a. virksomheder med at:
• Finde potentielle kunder og samarbejdspartnere
• Messedeltagelse  
• Tage den indledende kontakt til svenske virksomheder 
• Tage med på sambesøg i Sverige 
• Udvikle det svenske marked

Som vores kunde får I:
• Adgang til nye markeder
• Viden om potentielle kunder og samarbejdspartnere
• Kommerciel sparrinig
• Afprøvet jeres potentiale i Sverige

 

 


Besøg website

Bonasi.dk

Bonasi.dk er eksklusiv distributør i Danmark af performance og rehab udstyr fra Keiser.

 

 

Besøg website

BRANDSTORM

Holistisk, bæredygtig, kreativ forretningsudvikling til virksomheder som ønsker udvikling, genopfindelse, og genanvendelse.
Genfind svarende på: ”Hvem er vi? Hvorfor er vi her? Hvad leverer vi til vores kunder? Hvem er vores kunder? Og hvordan leverer vi vores ydelser til vores kunder?

• Få øget konkurrencekraft, vækst og mere profit gennem udnyttelse af skjulte forretningspotentialer og udvikling af nye.
• Få inspiration, viden og trends. Sammen bliver vi klogere på kunder, marked og muligheder.
• Få udviklet og naviger i fremtiden efter en modulerbar, skalerbar, fleksibel, profitskabende, kundeorienteret strategi og forretningsmodel.
• Hold fast i dine kunder, og få nye. Øg loyaliteten, få fokus væk fra prisen og sælg mere, til eksisterende.
• Vind på bedre og nye services og reelle problemløsninger.
• Få et stærkt brand og DNA, styrket din position og profil og fortæl så det hele “udefra og ind”, med en vedkommende fælles kernefortælling, hvor kunden og den oplevede værdi i er fokus.

Alt sammen med opkvalificering og udvikling af medarbejdere, ejerskab, involvering, implementering og forankring, internt som eksternt, med god KARMA og kultur.
Det er præcis det vi laver. …Med sammenhængskraft og 360 grader rundt. Vi bruger strategisk design som metode kombineret med forandringsledelse. Vi udvinder, definerer, designer og implementerer forretningspotentialer med mennesker og forsyner vores kunder med konkurrencedygtige og værdiskabende investeringer, der skaber og vækster profit, forretning og mennesker “. Vi starter med implementeringen, og der hvor skoen trykker.
Vi har gjort det overskueligt og praktisk at arbejde med forretningsudvikling. Vi har opdelt og pakketeret forretningsudviklingsprocessen til et kontrolleret flow.  Det sikrer, at vores kunder kommer godt fra start og helt i mål.

Vi udvikler og skaber sammenhængskraft mellem: STRATEGI  •  FORRETNINGSMODEL  • FELTSTUDIER & RESEARCH  •  SERVICEDESIGN  •   BRAND DNA

Besøg website

Care Construction

Udvikling og salg af ergonomiske værktøjer til forsyninger og industri.

Besøg website

Carsten Sommerlund

Carsten Sommerlund, jurist.
Fast værge for retten og Statsforvaltningen.
Flere års erfaring som bisidder.

Jeg tilbyder at være bisidder for dig i sager ved Statsforvaltningen der vedrører Separation og skilsmisse, bidrag, forældremyndighed og samvær.

Vi forbereder sagen, drøfter den med dig inden mødet i Statsforvaltningen og tager med til mødet i Statsforvaltningen som bisidder. Efter mødet snakker vi om resultatet af mødet og planlægger det videre forløb.

Besøg website

e-Vision

FlowHow

FlowHow® er knowhow om plast og dets flow i sprøjtestøbe værktøjer. Vi laver computersimuleringer og rådgiver om udformning og optimering af plastdele, både mht pris og kvalitet. Samtidig forhandler vi software til simulering og afholder kurser.

Besøg website

FuelSupply ApS

FuelSupply started bunker operations in the early 2010’s in West Africa, where the challenges are demanding and require a high level of expertise, knowledge and local presence.

 Since then we have expanded our operations to servicing our clients around the world, offering competitive fuel prices in port and offshore anywhere possible.

 FuelSupply provides solutions such as bunker fuels, lubricants, cargoes and in general all related shipping services for seagoing vessels.

 With a young innovative team of highly qualified fuel suppliers, ship operators, in house technical and chartering management, we always aim to provide a service based on highest quality and efficiency.

 Our focus is always on you as our client and how we can best accommodate your specific requests, no matter the size and scope.

Besøg website

Geekweb – Din web partner

Geekweb udvikler og vedligeholder web løsninger til din virksomhed og kan stå for alt fra en simpel hjemmeside til mere avancerede systemer, der skal bygges op fra bunden.
Fokus ligger på en god kommunikation fra start til slut således at det endelige produkt bliver lige som du har tænkt det.

Besøg website

Havnegadens fysioterapi og akupunktur

25 år som autoriseret  fysioterapeut - 20 år som praktiserende i Vejle. Søndergade, Grønnegades fysioterapi. Fysiocenter Vejle. 

10 år som akupunktør med diplomeksamen via Danske fysioterapeuter. Jeg behandler alle former for bevægeapparatsproblemer:Rygproblemer med eller uden IschiasHovedpine – spændingshovedpine – migræne.SkuldersmerterKnæsmerter hoftesmerter. Træning efter "GLAD" principperne. Tennis og golfalbuer m.m.

Vi ligger centralt i forhold til tog bus, 2 minutters gang.

Besøg website

Home-Start Familiekontakt Vejle

HOME-START er en organisation, hvor frivillige tilbyder støtte, venskab og praktisk hjælp til familier med børn under skolealderen.
Organisationen er uafhængig af religiøse, politiske og økonomiske interesser.
Formålet er at forebygge kriser og sammenbrud i småbørnsfamilier.
Nye familie- og samfundsmønstre skaber behov i familierne for støtte og nye kontakter. Familier brydes op, generationerne bor langt fra hinanden, og boligområder visner rent socialt. En familieven kan give overskud, og bygge bro til nye netværk.
Mange, også helt almindeligt fungerende familier, mangler i perioder det overskud, der skal til, for at få hverdagen til at hænge sammen, og til at forebygge og løse problemer i tide. Muligheden for at få den hjælp findes i form af en frivillig familieven.
HOME-START er for alle familier med mindst et barn under 7 år.
Hjælpen er gratis og fortrolig.
HOME-START ønsker at være familiens stemme, og bidrage til at skabe forhold i samfundet, som gavner familielivet.
HOME-START støtter, fordi små børn fortjener den bedste start i livet.
Kontakt: Koordinator i Home-Start Vejle Rikke Skov Jørgensen
Administrativ medarbejder  Gitte Rasmussen
Tlf: 28 44 01 05
Email: vejle(at)home-start.dk

Besøg website

Human Law

Jeg har mere end 20 års erfaring som advokat med speciale i konfliktløsning og -mægling i tunge konfliktsager særligt indenfor det familieretlige område.

Besøg website

KJER Technology ApS

SAP Konsulenthus med fokus på Master Data Analyse, KPI rapportering og IT projektledelse samt Digital Distribution af Audio Master Data

Besøg website

Klinik Wellness

Massage virksomhed

Kognitiv Psykologisk Kontor

Private og virksomheder tilbydes kognitiv terapi i forhold til, stresshåndtering, smertetackling, lavt selvværd og/eller usikkerhed, spiseforstyrrelser, misbrug, angst (panik-angst, generaliseret angst, fobisk angst, social angst) eller depression. Private og virksomheder tilbydes coaching i forhold til: personlig udvikling og karriereplanlægning, mediation/konflikthåndtering, stresshåndtering.

Besøg website

Københavns Universitet

Landdistriktsforskning, udvikling og formidling.

 

 

Besøg website

Lone Dalsgaard- konsulent og psykoterapeut

Individuel psykoterapi, parterapi, supervision af ledere og nøglepersoner i virksomheder, supervision af psykoterapeuter. Når opgaven kræver det, udføres arbejdet i virksomheden/organisationen, f.eks. samarbejdstræning af ledergrupper, konflikthåndtering m.v.

Besøg website

Massør-Madsen

Hos Massør-Madsen får du en professionel behandling, rådgivning og vejledning indenfor Fysiurgisk Massage og Muskulær Zoneterapi.

Min behandling til dig sammensætter jeg ud fra min tilgang til dig som det hele menneske, samt via tilgangen til det holistiske samspil der findes mellem krop og psyke.

Sammen finder vi en behandling der passer dig, der hvor du er i dit liv lige nu. Fysiurgisk Massage og Muskulær Zoneterapi skal ses som et aktivt redskab til dig, som vil din krop det bedste.

Besøg website

mbh Derma Supply ApS

mbh Derma Supply ApS distribuerer Environ Skin Care produkter indenfor beauty branchen.

Besøg website

Medichanical Engineering

Medichanical Engineering ApS (ME) was founded as a consequence of a new invention, X-pander, a surgical tool which will increase safety and precision in hip-implant surgeries and thereby decrease the large number of patients who need a second opinion due to wear, losening or dislocation of the original implant. The invention was made by chief surgeon in orthopedics, Poul Torben Nielsen (PTN), responsible for hip and knee arthroplasties (implants) in Northern Jutland, Denmark. The idea for this invention emerged from an existing problem in the everyday work of PTN and other orthopedic surgeons, a problem regarding fixation of the pelvic component (the cup) of a hip implant.

For the early development of X-pander, PTN teamed up with engineers Eske W. Petersen (EWP) (present CEO) and Søren G. Buch (SGB), and together they developed the first prototypes of X-pander. By January 2011, the potential of the project was so obvious that the team could attract the interest of the Danish venture fund, Seed Capital. ME was then founded by PTN, EWP and SGB. DTU Symbion INNOVATION and Seed Capital provided the resources needed to take X-pander through clinical trials and thereby achieve proof of concept.

In 2013, additional funding was achieved from Welfare Tech Invest. New clinical trials will commence in 2014 and X-pander will be ready for market launch in the spring of 2015. ME expects that in time X-pander will become standard equipment when inserting artificial hip-joints on a global scale.

Besøg website

Motivas

MOTIVAS tilbyder udvikling, installation og servicering af løsninger rundt om internet of things (IoT).

 IoT-løsningerne tager typisk udgangspunkt i

- Indsigt i kundeadfærd for fysiske butikker. Forøg indtjeningen fra butikkens kundestøm. butiksmålinger som skaber indsigt i kundestrøm; kundetælling, køn/alderregistrering, køsystem, wifi m.m.
- Sikring af IT, firmaers PC og netværksbaserede informationer, herunder IT-serviceaftaler
- Sikring af fysiske værdier og ejendomme gennem kameraovervågning, videoovervågning, videoanalyse, automatisk dørkontrol, sikring mod tyveri, pir sensorer, fingeraftrykslås, sikringsplaner, krisestyring m.m.

 MOTIVAS er forhandler af e-Boks via Nets, og tilbyder firmatilpasset løsninger (E-post, print eller e-mail) til håndtering af sikker post via e-Boks.

 

 

Besøg website

MV Polering

MV Polering Danmarks fortrukne vinduespudser

MV Polering står for vinduespudsning i en kvalitet der er uden sammenligning. Vi står selv for uddannelsen af vores folk. Hos MV Polering bliver en vinduespudser lært op helt fra bunden, og en stor del af uddannelsen består i at oplære vinduespudserne i egenkontrol. Det bliver simpelthen en naturlig del af vinduespudserens arbejdsrytme, at kontrollere sin vinduespudsning inden opgaven forlades.

Fordi MV Polering er så kvalitetsbevidste, tilbyder vi tilfredshedsgaranti. Det vil sige, at hvis vi ikke kan garantere, at resultatet af vinduespudsningen lever op til vores kvalitetsstandard, påtager vi os simpelthen ikke opgaven Bevidstheden omkring den kvalitet vi ønsker, har også resulteret i, at vi er Danmarks foretrukne samarbejdspartner indenfor vinduespudsning hos private.

Vi kommer når vi skal, også om 2, 5 & 10 år. MV Polering har siden 1983 opbygget en solid og topprofessionel organisation. Vi er altid på forkant med videreudvikling og nyskabelser indenfor branchen. Vi bruger specielt vand, egne sæber og kun de bedste redskaber til at udføre vinduespudsning. Dette er nogen af de ting der er med til at sikre den høje kvalitet og tilfredshed hos vores kunder, hvilket i sidste ende gør at vi ikke bare forsvinder fra dag til dag, men også er her om 10 år til at servicere vores kunder.

Besøg website

Netconomy

Netconomy er en kommunikationsplatform, der gør det nemt og overskueligt for revisoren og bogholderen at kommunikere med deres kunder, og lade dem indtaste deres regnskabsdata.

Virksomheder kommunikerer med deres revisor / bogholder mere regelmæssigt, med mere fortrolige data og over længere tid, end de gør med alle andre rådgivere og konsulenter.
Derfor skal denne kommunikation være effektiv, personlig og sikker.

Netconomy leverer platformen, der gør det muligt

Besøg website

Partner HR

Partner HR beskæftiger sig med distanceledelse: Rådgivning og coaching i forhold til arbejdet på distance. Det kan være hjemmearbejdspladser eller globale virksomheder. Bogen Distanceledelse med global distanceledelse blev udgivet i 2012. Partner HR har udviklet en række it-værktøjer til at sikre håndteringen af distanceledelse. Trivsel og Flow på www.trivselogflow.dk er et enkelt arbejdsmiljø værktøj til refleksion for virksomhed og medarbejdere, som kan benyttes til forebyggelse, stresshåndtering og til at understøtte dialogen i arbejdsmiljøet eller arbejdet på distance. Partner HR arbejder i et netværk af internationale og nationale virksomheder og eksperter. Fokus er ledelse, sundhed og arbejdsmiljø. Partner HR deltager og har deltaget i en række nationale og internationale projekter.

Telefon: 75 75 75 03

Besøg website

PPclinic

PPclinic er en sundhedsfaglig virksomhed, som varetager udredning og behandling af psykiske helbredsproblemer med et arbejdsmarkedsrettet perspektiv.

PPclinic henvender sig til privatpersoner, jobcentre, virksomheder og forsikringsselskaber.

Besøg website

ProSelection ApS

ProSelection er Danmarks førende specialist i rekruttering af regnskabs- og økonomimedarbejdere. Vi har mange års erfaring med rekruttering udelukkende inden for dette specialiserede fagområde, og vores rekrutteringsproces er således alene målrettet kandidater inden for regnskab og økonomi. Derfor er vi specialister.

Vores kandidatdatabase er Danmarks største og indeholder mere end 10.000 kandidater med regnskabsmæssige kompetencer. Vores kandidater har alle en regnskabsmæssig baggrund, og de har alle en forventning om, at deres fremtidige job skal findes inden for regnskab og økonomi.

ProSelection tilbyder:

 

• Rekruttering

• Try & Hire

• Vikarservice

• Interim

• Genplacering af medarbejdere

 

 Hvorfor ProSelection:

 

• Danmarks største database med mere end 10.000 regnskabs- & økonomikandidater
• Alle kandidater er interviewede og regnskabstestede
• Resultatorienteret rådgivning baseret på mange års erfaring
• Kvalitetssikret rekrutteringsproces
• 24 måneders garanti på rekrutteringer
• Ingen betaling før rekrutteringsopgaven er løst

Kontakt os på 70 22 70 79 for en uforpligtende samtale vedrørende vores kompetencer og mange spændende kandidater inden for regnskab og økonomi.

Besøg website

ProSonas Videoproduktion og Livestreaming A/S

ProSonas Film A/S hjælper virksomheder med brug og produktion af video til online brug.Vi har specialiseret os i at rådgive og bistå virksomheder i de strategiske og taktiske overvejelser og beslutninger, der ligger forud for at tage fat på at benytte online video til eks. social media, markedsføring, rekruttering og mange andre spændende formål.
Ofte hjælper vi vores kunder til selv at stå for produktionen af video fremadrettet men vi tilbyder også at producere disse, eks. som månedlige content-aftaler så virksomheden hele tiden har et frisk flow af videoklip til hjemmesiden, Facebook, nyhedsbreve osv.
Se mere på www.ProSonas.dk eller kontakt os på 70 605 609

Besøg website

Psykolog Heidi Foldager

På min hjemmeside kan du læse om det jeg tilbyder og om mig. Der kan være mange grunde til at du vælger at opsøge en psykolog. Du kan have oplevet kriser, samlivsproblemer, selvværdsproblemer, sorg ved tab af en nærtstående, skilsmisse, stress m.m. Du kan også opleve, at der er mønstre, der gentager sig i dit liv, og derfor have et ønske om at sætte gang i nogle forandringsprocesser. Du er også velkommen til at ringe eller maile til mig med opklarende spørgsmål.

Besøg website

Psykolog Katrine Wiese

Jeg tilbyder samtaleforløb, psykologiske undersøgelser, supervision og undervisning. Jeg arbejder med børn, unge, yngre voksne og familier.

Der arbejdes ud fra et neuropsykologisk perspektiv og anvendes ofte kognitiv terapi og metode. Jeg lægger vægt på at arbejde meningsfyldt og motiverende med en høj etisk og faglig standard. 

Du er altid velkommen til at kontakte mig. Jeg besvarer alle henvendelser så hurtigt som muligt.

 

 

Besøg website

Psykolog Mattias Lindekilde

Mit navn er Mattias Lindekilde. Jeg er autoriseret privatpraktiserende psykolog i Vejle. Jeg tilbyder psykoterapi overfor en bred vifte af psykologiske problemstillinger, bla. angst, depression, stress, kronisk sygdom og problemer i relationer og parforhold. Jeg arbejder også med eksistentielle problemstillinger og personlig udvikling. Jeg har særlig erfaring med metoden intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) og de nye mindfulnessbaserede behandlingsmetoder. På siden her kan du læse mere om, hvad jeg kan hjælpe dig med, og hvem jeg er.

Besøg website

Psykolog Sanne Linke Møller

Psykolog Sanne Linke Møller tilbyder individuel terapi til unge og voksne samt parterapi. Derudover tilbyder virksomheden rådgivning til forældre, supervision til forskellige faggrupper samt coaching af medarbejdere og erhvervsledere.

Besøg website

Psykolog Signe Haltou

I min psykologklinik kan du via psykoterapi få hjælp til at opnå indsigt i dine egne tanker og behov, så du styrker de mentale ressourcer, du allerede besidder. At komme ovenpå igen efter en krise eller en hård periode kræver, at du tør se de vanskelige følelser og tanker i øjnene, hvilket kan være både svært og smerteligt og svært at gøre alene. I længden går svære følelser dog ikke væk, bare fordi vi ignorerer dem. Via visualiseringsteknikker, afspændingsøvelser og samtale arbejder vi os hen imod at du accepterer tankernes og følelsernes tilstedeværelse og lærer at leve bedre med dem. Sideløbende arbejder vi også med at udvikle nye, hensigtsmæssige handlemåder.

Besøg website

Psykolog Sofie Lindberg

Mit navn er Sofie Lindberg og jeg er privatpraktiserende psykolog.
Jeg tilbyder individuel terapi og parterapi i hyggelige rammer på Havnegade 30. Jeg har erfaring med behandling af en bred vifte af problemstillinger såsom angst, depression,  lavt selvværd, sorg, krise og stress. Jeg arbejder primært med afsæt i den nyeste bølge indenfor kognitiv adfærdsterapi, nemlig Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Medfølelsesfokuseret terapi. Derudover har jeg et kropsligt fokus og inddrager ofte mindfulness i terapien.
Hos mig vil du opleve en tryg, nærværende og varm atmosfære, hvor du både bliver støttet og udfordret i din udviklingsproces. Du kan læse mere på min hjemmeside herunder.

Besøg website

Psykoterapeut og Coach Morten Friis Jessen

Kæmper du med stress eller angst, lider du i parforholdet, har du selvværdsproblemer eller en følelse af generel utilstrækkelighed, så er coaching og terapi en effektiv og behagelig behandlingsform.Har du tit tanker som, “ Hvordan bliver jeg lykkelig i mit parforhold” eller ” Hvordan kommer jeg ud af en stresset hverdag” eller noget helt tredje, så klik ind på min hjemmeside og læs mere om dine muligheder.

Besøg website

Reflective A/S

Reflective er den nye samarbejdspartner inden for håndtering af kommunale organisationsprocesser.

Reflective har udviklet Reflective Organization — et organisationssystem, som gør kommunerne i stand til at håndtere alle processer vedrørende håndtering af medarbejderdata i en simpel arbejdsgang. Reflective Organization kan i kraft af den integrerede BPMN 2.0 motor erstatte en lang række manuelle arbejdsgange i kommunerne med en effektiv og sikker håndtering af de kommunale organisationsprocesser.

Organisationssystemet bygger på Reflective Platform — en åben platform, hvor kommuner og tredjepart kan udvikle og dele moduler og data — så systemet vil til enhver tid kunne tilpasses den enkelte kommunes behov.

Reflective Platform åbner markedet op og gør det let for innovative leverandører og aftagere at samarbejde. Platformen er bygget på tidssvarende teknologier og udnytter fx.
block chain-teknologi til at sikre kundernes ejerskab af egne data.

Reflective Platform lever naturligvis op til de nyeste standarder:


Ricco Simony Photo


Ricco Simony Photo tilbyder fotografering til private, samt til virksomheder.

Besøg website

RK match

Jeg insisterer på at levere individuel og effektiv rekruttering af høj kvalitet.
Derfor skal du vælge RK Match:
Jeg lever af din tryghed og din tillid. Den er afgørende for, at du kan koncentrere dig om din forretning og overlade din rekruttering til mig.
Jeg har knap 20 års erfaring med rekruttering og salg og er især stærk, når det gælder rekruttering af sælgere, key account managers, projektledere, distriktschefer, salgsassistenter og mødebookere – gerne i byggebranchen og til industrien og altid gerne gennem langvarige relationer.
Hver eneste rekruttering er en tillidssag, som skal håndteres på sin egen måde. Effektivt og med kvalitet. Det får du hos RK Match.

Besøg website

rliabl.Ai ApS

Udvikling og salg af cloud baseret software til vedligehold af industri aktiver, samt dataprocessering ved brug af computeralgoritmer

Besøg website

Run2u.dk

Run2u.dk er startet op i 2002 på hobby plan som tidtager til DGI Sønderjylland vinter Cross turnering, med et simpelt regneark som kunne holde styr på deltagere og tider.

I 2010 gik run2u.dk over til at tage tid med chip, det har betydet at der nu ikke længere er loft over antal deltagere. 
 
Run2u.dk blev i 2013 distributør for Race Result her i Danmark, firmaet kan levere Software løsninger til de helt små løb og de helt store løb.
Run2u.dk bruger deres Software til alle løb, hvor firmaet står for tidtagning, enten med det lille tidtager system, eller med chip.

Besøg website

S-form – fri og smertefri bevægelse!

Hos S-form får du effektiv smertelindring, optimeret bevægelighed og bedre holdning og koordination i én samlet pakke.

Med en kombination af Senetensbehandling og Z-Health låser vi op for kroppens gamle blokeringer og dårlige vaner og re-kalibrerer krop og nervesystem.

Senetensbehandling er en form for massage, som virker dybt afspændende på muskler i hele kroppen. Behandlingen foregår på en briks og varer ca. 40 min. Der anvendes intet andet end økologiske og velduftende olier – og ditto hænder.

Med Z-Health arbejdes der med intelligente værktøjer, som takserer smerternes oprindelsessted, nemlig hjernen og nervesystemet. Simple øvelser som tilpasses individuelt og løbende finjusteres, så de hele tiden passer præcis til dit nervesystem og dine aktuelle behov. Målet er størst mulig effekt af mindst mulig indsats.

Resultatet er fri og smertefri bevægelse.

Sine Funder, Z-Health certificeret Sygeplejerske og Senetensbehandler.

Besøg website

Sara Lorentsen Skin Expert

Sara Lorentsen har rejst verden rundt som international kosmetolog og behandlet samt trænet prominentes private kosmetologer i sine egne signatur behandlinger.

Sara interesserede sig for hudens dermatologi allerede som ung, da hun selv oplevede udfordringer med Rosacea. Siden har hun lært at takle og forbedre den samt fundet hendes passion for at hjælpe andre med deres udfordringer med huden.

Karrieren begyndte da hun efter sin CIDESCO uddannelse blev udtaget til at arbejde på 3 af de mest luksuriøse 6 stjernede yacht skibe – Seabourn Legend, Silversea Cloud og Seabourn Sojourn. Derefter flyttede hun til London og forsatte som senior beauty therapist i en high-end beauty salon i Knightsbridge, indtil hun i 2015 tog tilbage til det jyske, men forsatte samarbejdet i beauty salonen i Knightsbridge.

I dag har hun åbnet sit eget hudplejeatelier, hvor hun udfører sine personlige signatur behandlinger med det anerkendte sydafrikanske mærke, Environ.
 Derudover arbejder hun også som konsulent for MBH Derma Supply, hvor hun vejleder og rådgiver Environ forhandlere.

Besøg website

Scansleep Specialists ApS

ScanSleep er en søvnklinik, hvor læge, psykolog og terapeuter er specialuddannede inden for søvn og undersøger og behandler alle slags søvnproblemer, dvs. både fysiske problemer, fx søvnapnø, og mentale problemer, som fx besvær med at falde i søvn, sove igennem eller vågne tidligt.
Du kan ikke få henvisning fra det offentlige, men Sundhedsforsikringer og pensionskasser betaler ofte helt eller delvist for undersøgelse og behandling. Ring på 4699 3050 og hør nærmere.

 

 

Besøg website

Servicekompagniet

ServiceKompagniet® er et Facility Selskab med over 20 års erfaring. Selskabet er i dag blandt de mest professionelle udbydere på markedet og ServiceKompagniet® tilbyder Facility Service i Tyskland, Danmark, Sverige, Norge og United Kingdom.

Vi leverer landsdækkende service med en bred palette af serviceydelser. Der er én ansvarlig Partner i hver by – ingen lange kommunikationsveje og chefer der skal godkende på kryds og tværs. Medarbejderne er lokale og dermed véd de hvad der foregår af lokale aktiviteter og muligheder i deres by – Sådan!

ServiceKompagniet® ønsker, at være den mest fortrukne leverandør indenfor nuværende og kommende forretningsområder og ønsker kunden i centrum. Vi ønsker, at leverer løsninger af høj kvalitet, hvor vore medarbejdere er effektive og udviser en stor fleksibilitet. ServiceKompagniet® samler på de dygtigste og mest engagerede medarbejdere og ønsker alle at levere en professionel service med udgangspunkt i kundens behov.

Rengøring kan alle rengøringsselskaber levere, men vi har fra dag ét ønsket, at give vore kunder mere end de forventer.

Vi har igennem årene udviklet os til at være en servicevirksomhed, der under inddragelse af miljøhensyn sætter høje standarder for kvalitet og service.

Besøg website

Sund Økonomi

Jeg giver uvildig økonomisk rådgivning, i form af sparring indenfor privatøkonomi. Derudover hjælper jeg mindre virksomheder med opstart af virksomhed, samt løbende med regnskab, moms mm.

Jeg laver økonomiske kurser og workshops, hvor jeg underviser i alt det der er vigtigt for at kunne styre økonomien som selvstændig.

Jeg er uvildig, hvilket gør at jeg ikke er ansat af nogen til at skal sælge dig noget, men derimod kun arbejder for, at du får det optimale ud af din økonomi.

Læs meget mere her på min hjemmeside: www.sund-okonomi.dk  og kontakt mig endelig på mail: kontakt(at)sund-okonomi.dk eller tlf. 27575115

 

 

Susse Bredahl

Jeg hedder Susse Bredahl, er eksamineret psykoterapeut, søvnterapeut og kognitiv coach.

Jeg har en særlig interesse og viden indenfor stress, angst og søvnproblemer og er desuden optaget af at arbejde med selvværdsproblematikker og personlig udvikling. I min klinik tilbyder jeg:

Terapi - unge og voksne
Coaching i personlig udvikling
Behandling af søvnløshed
Foredrag


Jeg er godkendt, certificeret og medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF).

Besøg website

Tegnsprogstolken.dk

Tegnsprogstolken.dk er en servicevirksomhed med stort fokus på at levere de bedst mulige tolkeløsninger med hensyntagen til brugernes ønsker og behov i samspil med tolkenes sociale og faglige kompetencer

Besøg website

Teknisk Rengøring ApS

I Teknisk Rengøring er vi specialiserede i alle former for rengøring og serviceopgaver indenfor Fødevareindustrien, Kontorrengøring, Hygiejnekontrol samt Hjemmeservice.

Besøg website

Teknovation ApS

Teknovation udgiver fagblade/magasiner indenfor B2B i metal-, plast- og maskinindustrierne. Vi har ca. 14.500abonnenter på bladet, som udkommer 17 gange årligt. Herudover drives websitet teknovation.dk, hvorfra der bl.a. dagligt ”Teknovation Update”.

Besøg website

TJ Squared

TJ Squared leverer individualiserede marketingsartikler til detailhandlen, fra vores fabrik i Shanghai til forretninger i hele verden. Vores ekspertise er speciallavede produkter til konkurrencedygtige priser, som bliver lavet gennem vores kinesiske leverandørnetværk og fra vores egen fabrik i Shanghai. Vores dygtige produktspecialister kan hjælpe med design og materialevalg, og vi kan garantere kvalitet og leveringstid.

Besøg website

TONNYS VVS A/S

Hos TONNYS VVS A/S møder du kompetente og erfarne vvs’ere, der lægger vægt på en god service og at udfører et godt stykke arbejde.

Uanset om det er store eller små opgaver, løser vi dem med vores faglige stolthed i højsædet.

Skal I have udført et større arbejde, anbefaler vi, at I tager os med på råd fra starten. På den måde kan vi rådgive om de mest optimale løsninger, så I får det bedste resultat, når arbejdet er færdigt.

Besøg website

Torben Rif Academy

Jeg har mere end 30 års erfaring indenfor kinesisk kampkunst og har undervist fuldtids i mere 20 år både i Danmark og udlandet. Jeg har studeret filosofien og strategierne, som ligger til grund for den Taoistiske kampkunst Tai Chi Chuan.
Jeg har omskrevet disse strategier og filosofi til nutidens livsstil og hjulpet mennesker til at finde ind til deres sande kerne, hvor de får adgang til den ultimative kraft. Alle fortjener at få opfyldt deres drømme.
Jeg anvender samme strategier, som krigeren anvender, når han skal udnytte sit fulde potentiale. Med disse redskaber har jeg selv vundet mange internationale titler og mine elever har gjort det samme.
Jeg lever mit liv efter samme livsfilosofi, lytter til min krop og følger mit hjerte. Jeg går efter mine drømme og lever af min største passion.

Besøg website

TrivselsGuide

Specialist i stress, trivsel og særlig sensitivitet.

Hos mig er du altid ok. Selvom du føler dig presset, stresset eller måske ”forkert”.
Svarene findes som regel i os selv. Somme tider har vi bare brug for hjælp og støtte til at finde dem. Og til at turde leve efter de svar, vi finder.

Jeg tilbyder:
• Sparringssamtaler. Når du er rådvild eller presset.                                (Pr. tlf. eller hos mig i Vejle.)
• Erfaringsgrupper for særligt sensitive voksne.
• Stressindikatortests. For private og virksomheder.
• Kurser og foredrag. For private og virksomheder.
• Undervisning & samtaler. For jobcentre og anden aktør.
Se mere & book på website.

Besøg website

TRP Solutions ApS

Hos TRP-Solutions laver vi software til mennesker. Vores ERP-løsninger er komplekse og har mange funktioner, men den daglige brug er simpel. Brugervenlighed er nemlig vigtig for os - det skal være gennemskueligt og let for slutbrugeren at bruge vores software.

Vi sætter også pris på vores kunder. Derfor siger vi aldrig nej til kundeønsker. Vi er løsningsorienterede og lægger vægt på, at kunden får det, han efterspørger.

Besøg website

VCE Academy

Vi tilbyder teknisk service og rådgivning til alle VingCard Elsafe-produkter i 165 lande.

Besøg website

Vejle Rygklinik

Vejle Rygklinik drives af Fysioterapeut Simon Simonsen.
Simon Blev uddannet i 1997 i Odense og har arbejdet 15 år i privat praksis og 3 år på landets største tværfaglige smerteklinik; Smerteklinikken v friklinikken i Give, hvor man undersøger og behandler mennesker med kroniske komplekse smerteproblemstillinger.
Simon har taget en lang række efteruddannelses kurser indenfor smerte og problemer i bevægeapparatet.

Besøg website

VITAGO - WEBBUREAU

Vitago er et webbureau der leverer hjemmesider, webshops og skaber online synlighed til små og mellemstore virksomheder. Vi bestræber os på at levere kvalitet til en fornuftig pris og vi sætter kundeservice og en god oplevelse i højsædet.

Besøg website