Virksomheder

Actio bogholderi & administration

Vi tilbyder bl.a.

Bogføring, afstemning af debitor-/kreditor, moms, lønadministration, månedsregnskab.

Indberetning af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Indberetning til nemrefusion.dk, samt andre administrative opgaver efter behov.

Besøg website

Agrofarmer A/S

Indkøbsgruppe for landmænd.

AKTIVerhverv

ErhvervsForeningen for Vejle Ådal - AKTIVerhverv - arbejder for vækst og udvikling i Vejle Ådal, primært til gavn for erhvervslivet. Vi søger indflydelse på kommunens ervervspolitik. Ved at etablere og vedligeholde kontakten til det politiske og administrative system fungerer foreningen som bindeled mellem erhvervslivet og Vejle kommune.

Tilknyttet Roberthus Udviklingspark Egtved.

Besøg website

Altiplan ApS

Hosinfo har de sidste 10 år været en uundværlig del af hverdagen på Rtg-afdelingerne på Vejle Sygehus og Give Sygehus. Yderligere referencer tæller bl.a. Kolding Sygehus, Fredericia Sygehus og Middelfart Sygehus.


Hosinfo er et effektivt IT-system, som automatisk udarbejder arbejdsplaner og sikrer, at afdelingens
ressourcer udnyttes optimalt.
Arbejdsplanerne opdateres online og er tilgængelige på alle afdelingens computere. Via webmodulet kan arbejdsplanerne tilgåes hjemmefra og sendes til smartphone-kalender. Hosinfo, som er specielt udviklet til de danske sygehuse, frigiver tid brugt på administration til vigtigere opgaver.

Programmet skaber bedre overblik over afdelingen for alle ansatte og har en unik søgefunktion, som nemt og hurtigt giver dig aktuel information om, hvor dine kolleger kan træffes.

Anette Birkegaard - metakognitiv terapeut

Jeg er uddannet pædagog og coach i narrativ samtale. Jeg har desuden uddannelse i traditionelle kognitive metoder.
I 2017 stiftede jeg bekendtskab med den metakognitive tilgang via et 2 dages kursus og har siden brugt det i mit arbejde.
Jeg er nu begyndt på uddannelse til metakognitivterapeut ved Neokognitiv Institut og kan snart kalde mig for “Certificeret neokognitiv terapeut, med speciale inden for metakognitiv terapi“.
Metakognitiv terapi er en nyere terapiform, som har vist sig utrolig effektiv i behandlingen af stress, angst og andre psykiske lidelser.
Der er meget forskning og dokumentation for effekten af metakognitiv terapi.
I den metakognitive terapi har vi ikke fokus på tankernes indhold, men derimod har vi fokus på, hvordan vi forholder os til vores tanker.
Vi arbejder på, at reducere den tid, vi bruger på at behandle de negative tanker.

Besøg website

Anette Gernow Psykoterapeut MPF

Psykoterapeut MPF, par- og familieterapeut i Vejle og Aarhus
Samtalerne som jeg har med unge, familier, par og individuelle beriger mig, og mit engagement i mennesker har ikke kun flyttet mig selv, men også de mennesker, jeg har stået overfor.

Besøg website

Appcago

Quick Intelligent Communication: Appcago har lavet en sammenkobling af produkters historik, produktoplysninger og mulighed for bestilling af reservedele til produkterne via en app. Vi kalder det QIC: Quick Intelligent Communication.

Ved at identificere produktet med en QR code kan man fremkalde relevante oplysninger om produktet og hente de oplysninger, som netop er relevante for dette produkt.

Nemt, sikkert og hurtigt samt ingen fejltagelser og forvekslinger ved brug af QIC. Kun de oplysninger, som er relevante for det pågældende produkt bliver vist direkte i app'en

Besøg website

Bendata ApS

Jeg laver i dag hjemmesider både til private og firmaer, herunder med særligt fokus på webshops der ønsker at sælge varer online. Jeg anvender bl.a. CMS-systemerne WordPress og PrestaShop, som gør at du selv nemt kan vedligeholde informationer til din hjemmeside, og ændre priser, billeder tekster osv. selv, efter jeg har sat det op for dig.

Besøg website

Bimkim Ivs

Bimkim – Effektiv brug af Revit og AutoCAD


Sidder du med Revit eller AutoCAD er dit ønske formentlig at bruge softwaren så effektivt så muligt.
Som ekspert kan jeg hjælpe med rigtig mange ting omkring effektiv udnyttelse og problemløsning på softwaren

Besøg website

Børnehjørnet

Børnehjørnet er en privat daginstitution med plads til 40 børn, fordelt på 15 vuggestuepladser og 25 børnehavepladser.

Her vægtes tryghed, nærvær, stabilitet, og faglighed højt.

Vi ønsker at skabe et sted som bygger på fællesskab, hvor vi sammen er med til at skabe et fantastisk sted, hvor både forældre og børn føler sig hjemme.

I dagligdagen vil vores fokusområder omhandle:

Motorik i form af bl.a. svømning, aktiviteter i hallen og børneyoga.

Musik, daglig sang ved samling samt ”fredags musik”.

Kreativitet i vores store værksted med div. udfoldelsesmuligheder.

Natur og udeliv i form af bl.a. bålmad, bondegårdsbesøg og opdagelsesture på legepladsen og i den omkringliggende natur.

Besøg website

Care Construction

Udvikling og salg af ergonomiske værktøjer til forsyninger og industri.

Besøg website

digitised

Digitised skaber værdi gennem digitalisering for små- og mellemstore virksomheder ved kommerciel brug af teknologiske muligheder med det formål at sikre Jer bedre konkurrenceevne, større markedsandele og øget salg.

Besøg website

Dynamic Storage ApS

Fokus hos Dynamic Storage er på at kunne tilbyde det optimale backup og storagesystem og få implementeret et perfekt setup hos den enkelte kunde. Vi er specialister indenfor innovative storageløsninger – kombineret med server og infrastruktur. Vi tilbyder implementering, migrering og installation.

Besøg website

FlowHow

FlowHow® er knowhow om plast og dets flow i sprøjtestøbe værktøjer. Vi laver computersimuleringer og rådgiver om udformning og optimering af plastdele, både mht pris og kvalitet. Samtidig forhandler vi software til simulering og afholder kurser.

Besøg website

FuelSupply ApS

FuelSupply started bunker operations in the early 2010’s in West Africa, where the challenges are demanding and require a high level of expertise, knowledge and local presence.

 Since then we have expanded our operations to servicing our clients around the world, offering competitive fuel prices in port and offshore anywhere possible.

 FuelSupply provides solutions such as bunker fuels, lubricants, cargoes and in general all related shipping services for seagoing vessels.

 With a young innovative team of highly qualified fuel suppliers, ship operators, in house technical and chartering management, we always aim to provide a service based on highest quality and efficiency.

 Our focus is always on you as our client and how we can best accommodate your specific requests, no matter the size and scope.

Besøg website

Geekweb – Din web partner

Geekweb udvikler og vedligeholder web løsninger til din virksomhed og kan stå for alt fra en simpel hjemmeside til mere avancerede systemer, der skal bygges op fra bunden.
Fokus ligger på en god kommunikation fra start til slut således at det endelige produkt bliver lige som du har tænkt det.

Besøg website

GenSyn

GenSyn Optik er en specialoptiker, der hjælper dig med at optimere og forbedre dine synsfærdigheder. For os handler det om, at du skal have det bedste og mest optimale ud af det syn du har, så du kan få det bedste ud af din dagligdag.
Igennem vores specialiserede viden, brede erfaring og personlige relation, elsker vi  at skabe værdi for personer, der oplever synsvanskeligheder.

Besøg website

Havnegadens fysioterapi og akupunktur

25 år som autoriseret  fysioterapeut - 20 år som praktiserende i Vejle. Søndergade, Grønnegades fysioterapi. Fysiocenter Vejle. 

10 år som akupunktør med diplomeksamen via Danske fysioterapeuter. Jeg behandler alle former for bevægeapparatsproblemer:Rygproblemer med eller uden IschiasHovedpine – spændingshovedpine – migræne.SkuldersmerterKnæsmerter hoftesmerter. Træning efter "GLAD" principperne. Tennis og golfalbuer m.m.

Vi ligger centralt i forhold til tog bus, 2 minutters gang.

Besøg website

Home-Start Familiekontakt Vejle

HOME-START er en organisation, hvor frivillige tilbyder støtte, venskab og praktisk hjælp til familier med børn under skolealderen.
Organisationen er uafhængig af religiøse, politiske og økonomiske interesser.
Formålet er at forebygge kriser og sammenbrud i småbørnsfamilier.
Nye familie- og samfundsmønstre skaber behov i familierne for støtte og nye kontakter. Familier brydes op, generationerne bor langt fra hinanden, og boligområder visner rent socialt. En familieven kan give overskud, og bygge bro til nye netværk.
Mange, også helt almindeligt fungerende familier, mangler i perioder det overskud, der skal til, for at få hverdagen til at hænge sammen, og til at forebygge og løse problemer i tide. Muligheden for at få den hjælp findes i form af en frivillig familieven.
HOME-START er for alle familier med mindst et barn under 7 år.
Hjælpen er gratis og fortrolig.
HOME-START ønsker at være familiens stemme, og bidrage til at skabe forhold i samfundet, som gavner familielivet.
HOME-START støtter, fordi små børn fortjener den bedste start i livet.
Kontakt: Koordinator i Home-Start Vejle Rikke Skov Jørgensen
Administrativ medarbejder  Gitte Rasmussen
Tlf: 28 44 01 05
Email: vejle(at)home-start.dk

Besøg website

JobTrioen ApS

JobTrioen er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder for at hjælpe sygemeldte og udsatte borgere tilbage på arbejdsmarkedet.

Besøg website

Juridisk Rådgivningsfirma

Vi forsøger at tilbyde de produkter og services, som opfylder vores kunders behov.

Flere virksomheder søger juridisk hjælp på et mere fast grundlag samtidig med, at de ikke har behovet for en fastansat in-house jurist. Andre ønsker, at søge hjælpen fra sag til sag.

Nogen ønsker at gøre så meget som muligt selv, eller at modtage rådgivning og så selv udføre processerne. Endelig er der stadig mange, der ønsker hele pakken.

Uanset, hvilken relation I ønsker til os, er vi klar. Vi tilbyder rådgivning på timepris, klippekort, abonnement mv. Herom henvises til Juridisk Rådgivningsfirmas pris- og betalingspolitik. Og er behovet alene udfyldelse af standarddokumenter, kan ydes denne service gennem vores dokumentsamling.

Besøg website

KJER Technology ApS

Certificeret Senior IT Projekt Konsulenthus med fokus på styring og koordinering af komplekse IT projekter og IT projekt teams i internationale koncerner. 
Tung erfaring med global production PC Life Cycle Replacement (LCR), SAP (PM/MM-PUR), ServiceNow, Office365 (Sharepoint/Teams/Planner), softwareudvikling inkl. scrum mastering og product ownership (Azure Dev/Ops), IT master data analyse og kvalitetssikring (IBM SPSS) samt løbende KPI rapportering (Power BI)

Besøg website

Klinik Wellness

Massage virksomhed

Kognitiv Psykologisk Kontor

Private og virksomheder tilbydes kognitiv terapi i forhold til, stresshåndtering, smertetackling, lavt selvværd og/eller usikkerhed, spiseforstyrrelser, misbrug, angst (panik-angst, generaliseret angst, fobisk angst, social angst) eller depression. Private og virksomheder tilbydes coaching i forhold til: personlig udvikling og karriereplanlægning, mediation/konflikthåndtering, stresshåndtering.

Besøg website

MailBeez ApS

With automatized MailBeez Email Marketing you can reach out to your customers automatically with individually configurable sequences of natural contact points.

With continuous contact care single purchase customers can turn into loyal regular customers.

Besøg website

Massør-Madsen

Hos Massør-Madsen får du en professionel behandling, rådgivning og vejledning indenfor Fysiurgisk Massage og Muskulær Zoneterapi.

Min behandling til dig sammensætter jeg ud fra min tilgang til dig som det hele menneske, samt via tilgangen til det holistiske samspil der findes mellem krop og psyke.

Sammen finder vi en behandling der passer dig, der hvor du er i dit liv lige nu. Fysiurgisk Massage og Muskulær Zoneterapi skal ses som et aktivt redskab til dig, som vil din krop det bedste.

Besøg website

mbh Derma Supply ApS

mbh Derma Supply ApS distribuerer Environ Skin Care produkter indenfor beauty branchen.

Besøg website

Medichanical Engineering

Medichanical Engineering ApS (ME) was founded as a consequence of a new invention, X-pander, a surgical tool which will increase safety and precision in hip-implant surgeries and thereby decrease the large number of patients who need a second opinion due to wear, losening or dislocation of the original implant. The invention was made by chief surgeon in orthopedics, Poul Torben Nielsen (PTN), responsible for hip and knee arthroplasties (implants) in Northern Jutland, Denmark. The idea for this invention emerged from an existing problem in the everyday work of PTN and other orthopedic surgeons, a problem regarding fixation of the pelvic component (the cup) of a hip implant.

For the early development of X-pander, PTN teamed up with engineers Eske W. Petersen (EWP) (present CEO) and Søren G. Buch (SGB), and together they developed the first prototypes of X-pander. By January 2011, the potential of the project was so obvious that the team could attract the interest of the Danish venture fund, Seed Capital. ME was then founded by PTN, EWP and SGB. DTU Symbion INNOVATION and Seed Capital provided the resources needed to take X-pander through clinical trials and thereby achieve proof of concept.

In 2013, additional funding was achieved from Welfare Tech Invest. New clinical trials will commence in 2014 and X-pander will be ready for market launch in the spring of 2015. ME expects that in time X-pander will become standard equipment when inserting artificial hip-joints on a global scale.

Besøg website

MV Polering

MV Polering Danmarks fortrukne vinduespudser

MV Polering står for vinduespudsning i en kvalitet der er uden sammenligning. Vi står selv for uddannelsen af vores folk. Hos MV Polering bliver en vinduespudser lært op helt fra bunden, og en stor del af uddannelsen består i at oplære vinduespudserne i egenkontrol. Det bliver simpelthen en naturlig del af vinduespudserens arbejdsrytme, at kontrollere sin vinduespudsning inden opgaven forlades.

Fordi MV Polering er så kvalitetsbevidste, tilbyder vi tilfredshedsgaranti. Det vil sige, at hvis vi ikke kan garantere, at resultatet af vinduespudsningen lever op til vores kvalitetsstandard, påtager vi os simpelthen ikke opgaven Bevidstheden omkring den kvalitet vi ønsker, har også resulteret i, at vi er Danmarks foretrukne samarbejdspartner indenfor vinduespudsning hos private.

Vi kommer når vi skal, også om 2, 5 & 10 år. MV Polering har siden 1983 opbygget en solid og topprofessionel organisation. Vi er altid på forkant med videreudvikling og nyskabelser indenfor branchen. Vi bruger specielt vand, egne sæber og kun de bedste redskaber til at udføre vinduespudsning. Dette er nogen af de ting der er med til at sikre den høje kvalitet og tilfredshed hos vores kunder, hvilket i sidste ende gør at vi ikke bare forsvinder fra dag til dag, men også er her om 10 år til at servicere vores kunder.

Besøg website

Netconomy

Netconomy er en kommunikationsplatform, der gør det nemt og overskueligt for revisoren og bogholderen at kommunikere med deres kunder, og lade dem indtaste deres regnskabsdata.

Virksomheder kommunikerer med deres revisor / bogholder mere regelmæssigt, med mere fortrolige data og over længere tid, end de gør med alle andre rådgivere og konsulenter.
Derfor skal denne kommunikation være effektiv, personlig og sikker.

Netconomy leverer platformen, der gør det muligt

Besøg website

ProSelection ApS

ProSelection er Danmarks førende specialist i rekruttering af regnskabs- og økonomimedarbejdere. Vi har mange års erfaring med rekruttering udelukkende inden for dette specialiserede fagområde, og vores rekrutteringsproces er således alene målrettet kandidater inden for regnskab og økonomi. Derfor er vi specialister.

Vores kandidatdatabase er Danmarks største og indeholder mere end 10.000 kandidater med regnskabsmæssige kompetencer. Vores kandidater har alle en regnskabsmæssig baggrund, og de har alle en forventning om, at deres fremtidige job skal findes inden for regnskab og økonomi.

ProSelection tilbyder:

 

• Rekruttering

• Try & Hire

• Vikarservice

• Interim

• Genplacering af medarbejdere

 

 Hvorfor ProSelection:

 

• Danmarks største database med mere end 10.000 regnskabs- & økonomikandidater
• Alle kandidater er interviewede og regnskabstestede
• Resultatorienteret rådgivning baseret på mange års erfaring
• Kvalitetssikret rekrutteringsproces
• 24 måneders garanti på rekrutteringer
• Ingen betaling før rekrutteringsopgaven er løst

Kontakt os på 70 22 70 79 for en uforpligtende samtale vedrørende vores kompetencer og mange spændende kandidater inden for regnskab og økonomi.

Besøg website

Prudentia

Vi er et lille men professionelt selskab der har specialiseret os i at kunne hjælpe rekrutterings selskaber, headhuntere samt firmaer og deres HR-chefer i forbindelse med udvælgelse af ansøgende kandidater.

Ud fra få enkelte informationer kan vi hos Prudentia informere/fastlægge de kompetencer, som hver af os er født med, uden at skulle afholde personlige og dermed tidskrævende og slutteligt kostbare møder eller forudgående snak med bestemt kandidat for at afgøre om denne person kan være en den ”rigtige”.

Derved hjælper Prudentia med på forhånd at analysere personen korrekt og sørge for at personens egentlige evner ikke bliver skjult ved at personen er god til at ”sælge selv” til en samtale.

Derfor vil brug af Prudentia have afgørende indvirkning på at finde den rigtige kandidat og det vil kunne bidrage til fremtidige succes ikke kun for firmaet men også for medarbejderens fremtidige virke i selskabet.

Besøg website

Psykolog Ellen Stenderup

Jeg er privatpraktiserende specialpsykolog med erfaring inden for børne-ungdomspsykiatri og psykoterapi.
Mit primære fokus er behandlings- og konsulentopgaver, som retter sig mod børn og unge op til 25 år samt deres familie og netværk.
Jeg tilbyder supervision og uddannelse til psykologer og andre faggrupper.
Jeg har overenskomst med den offentlige sygesikring og modtager henvisning fra egen læge på klinikken i Vejle C

Besøg website

Psykolog Heidi Foldager

På min hjemmeside kan du læse om det jeg tilbyder og om mig. Der kan være mange grunde til at du vælger at opsøge en psykolog. Du kan have oplevet kriser, samlivsproblemer, selvværdsproblemer, sorg ved tab af en nærtstående, skilsmisse, stress m.m. Du kan også opleve, at der er mønstre, der gentager sig i dit liv, og derfor have et ønske om at sætte gang i nogle forandringsprocesser. Du er også velkommen til at ringe eller maile til mig med opklarende spørgsmål.

Besøg website

Psykolog Katrine Wiese

Jeg tilbyder samtaleforløb, psykologiske undersøgelser, supervision og undervisning. Jeg arbejder med børn, unge, yngre voksne og familier.

Der arbejdes ud fra et neuropsykologisk perspektiv og anvendes ofte kognitiv terapi og metode. Jeg lægger vægt på at arbejde meningsfyldt og motiverende med en høj etisk og faglig standard. 

Du er altid velkommen til at kontakte mig. Jeg besvarer alle henvendelser så hurtigt som muligt.

 

 

Besøg website

Psykolog Sanne Linke Møller

Psykolog Sanne Linke Møller tilbyder individuel terapi til unge og voksne samt parterapi. Derudover tilbyder virksomheden rådgivning til forældre, supervision til forskellige faggrupper samt coaching af medarbejdere og erhvervsledere.

Besøg website

Psykolog Signe Haltou

I min psykologklinik kan du via psykoterapi få hjælp til at opnå indsigt i dine egne tanker og behov, så du styrker de mentale ressourcer, du allerede besidder. At komme ovenpå igen efter en krise eller en hård periode kræver, at du tør se de vanskelige følelser og tanker i øjnene, hvilket kan være både svært og smerteligt og svært at gøre alene. I længden går svære følelser dog ikke væk, bare fordi vi ignorerer dem. Via visualiseringsteknikker, afspændingsøvelser og samtale arbejder vi os hen imod at du accepterer tankernes og følelsernes tilstedeværelse og lærer at leve bedre med dem. Sideløbende arbejder vi også med at udvikle nye, hensigtsmæssige handlemåder.

Besøg website

Psykolog Sofie Lindberg

Mit navn er Sofie Lindberg og jeg er privatpraktiserende psykolog.
Jeg tilbyder individuel terapi og parterapi i hyggelige rammer på Havnegade 30. Jeg har erfaring med behandling af en bred vifte af problemstillinger såsom angst, depression,  lavt selvværd, sorg, krise og stress. Jeg arbejder primært med afsæt i den nyeste bølge indenfor kognitiv adfærdsterapi, nemlig Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Medfølelsesfokuseret terapi. Derudover har jeg et kropsligt fokus og inddrager ofte mindfulness i terapien.
Hos mig vil du opleve en tryg, nærværende og varm atmosfære, hvor du både bliver støttet og udfordret i din udviklingsproces. Du kan læse mere på min hjemmeside herunder.

Besøg website

Psykoterapeut og Coach Morten Friis Jessen

Kæmper du med stress eller angst, lider du i parforholdet, har du selvværdsproblemer eller en følelse af generel utilstrækkelighed, så er coaching og terapi en effektiv og behagelig behandlingsform.Har du tit tanker som, “ Hvordan bliver jeg lykkelig i mit parforhold” eller ” Hvordan kommer jeg ud af en stresset hverdag” eller noget helt tredje, så klik ind på min hjemmeside og læs mere om dine muligheder.

Besøg website

Psykoterapi v. Diana Poulsen

Som psykoterapeut kan jeg tilbyde ydelser indenfor: parterapi, coaching, familieterapi/-rådgivning, stress coaching, mentoring, supervisor og individuel terapi.

Besøg website

Reflective A/S

Reflective er den nye samarbejdspartner inden for håndtering af kommunale organisationsprocesser.

Reflective har udviklet Reflective Organization — et organisationssystem, som gør kommunerne i stand til at håndtere alle processer vedrørende håndtering af medarbejderdata i en simpel arbejdsgang. Reflective Organization kan i kraft af den integrerede BPMN 2.0 motor erstatte en lang række manuelle arbejdsgange i kommunerne med en effektiv og sikker håndtering af de kommunale organisationsprocesser.

Organisationssystemet bygger på Reflective Platform — en åben platform, hvor kommuner og tredjepart kan udvikle og dele moduler og data — så systemet vil til enhver tid kunne tilpasses den enkelte kommunes behov.

Reflective Platform åbner markedet op og gør det let for innovative leverandører og aftagere at samarbejde. Platformen er bygget på tidssvarende teknologier og udnytter fx.
block chain-teknologi til at sikre kundernes ejerskab af egne data.

Reflective Platform lever naturligvis op til de nyeste standarder:


REXCON system Aps

REXCON system Aps er producent af det patenterede ReBLOCK system, der bruges til opbygningen af bæredygtige og cirkulærer klimaskærms vægge i byggeriet.
ReBLOCK systemet er fremstillet af FSC & PEFC certificerede materialer, der bla. binder CO2.

Besøg website

RK match

Jeg insisterer på at levere individuel og effektiv rekruttering af høj kvalitet.
Derfor skal du vælge RK Match:
Jeg lever af din tryghed og din tillid. Den er afgørende for, at du kan koncentrere dig om din forretning og overlade din rekruttering til mig.
Jeg har knap 20 års erfaring med rekruttering og salg og er især stærk, når det gælder rekruttering af sælgere, key account managers, projektledere, distriktschefer, salgsassistenter og mødebookere – gerne i byggebranchen og til industrien og altid gerne gennem langvarige relationer.
Hver eneste rekruttering er en tillidssag, som skal håndteres på sin egen måde. Effektivt og med kvalitet. Det får du hos RK Match.

Besøg website

Run2u.dk

Run2u.dk er startet op i 2002 på hobby plan som tidtager til DGI Sønderjylland vinter Cross turnering, med et simpelt regneark som kunne holde styr på deltagere og tider.

I 2010 gik run2u.dk over til at tage tid med chip, det har betydet at der nu ikke længere er loft over antal deltagere. 
 
Run2u.dk blev i 2013 distributør for Race Result her i Danmark, firmaet kan levere Software løsninger til de helt små løb og de helt store løb.
Run2u.dk bruger deres Software til alle løb, hvor firmaet står for tidtagning, enten med det lille tidtager system, eller med chip.

Besøg website

S-form – fri og smertefri bevægelse!

Hos S-form får du effektiv smertelindring, optimeret bevægelighed og bedre holdning og koordination i én samlet pakke.

Med en kombination af Senetensbehandling og Z-Health låser vi op for kroppens gamle blokeringer og dårlige vaner og re-kalibrerer krop og nervesystem.

Senetensbehandling er en form for massage, som virker dybt afspændende på muskler i hele kroppen. Behandlingen foregår på en briks og varer ca. 40 min. Der anvendes intet andet end økologiske og velduftende olier – og ditto hænder.

Med Z-Health arbejdes der med intelligente værktøjer, som takserer smerternes oprindelsessted, nemlig hjernen og nervesystemet. Simple øvelser som tilpasses individuelt og løbende finjusteres, så de hele tiden passer præcis til dit nervesystem og dine aktuelle behov. Målet er størst mulig effekt af mindst mulig indsats.

Resultatet er fri og smertefri bevægelse.

Sine Funder, Z-Health certificeret Sygeplejerske og Senetensbehandler.

Besøg website

Servicekompagniet

ServiceKompagniet® er et Facility Selskab med over 20 års erfaring. Selskabet er i dag blandt de mest professionelle udbydere på markedet og ServiceKompagniet® tilbyder Facility Service i Tyskland, Danmark, Sverige, Norge og United Kingdom.

Vi leverer landsdækkende service med en bred palette af serviceydelser. Der er én ansvarlig Partner i hver by – ingen lange kommunikationsveje og chefer der skal godkende på kryds og tværs. Medarbejderne er lokale og dermed véd de hvad der foregår af lokale aktiviteter og muligheder i deres by – Sådan!

ServiceKompagniet® ønsker, at være den mest fortrukne leverandør indenfor nuværende og kommende forretningsområder og ønsker kunden i centrum. Vi ønsker, at leverer løsninger af høj kvalitet, hvor vore medarbejdere er effektive og udviser en stor fleksibilitet. ServiceKompagniet® samler på de dygtigste og mest engagerede medarbejdere og ønsker alle at levere en professionel service med udgangspunkt i kundens behov.

Rengøring kan alle rengøringsselskaber levere, men vi har fra dag ét ønsket, at give vore kunder mere end de forventer.

Vi har igennem årene udviklet os til at være en servicevirksomhed, der under inddragelse af miljøhensyn sætter høje standarder for kvalitet og service.

Besøg website

Susse Bredahl

Jeg hedder Susse Bredahl, er eksamineret psykoterapeut, søvnterapeut og kognitiv coach.

Jeg har en særlig interesse og viden indenfor stress, angst og søvnproblemer og er desuden optaget af at arbejde med selvværdsproblematikker og personlig udvikling. I min klinik tilbyder jeg:

Terapi - unge og voksne
Coaching i personlig udvikling
Behandling af søvnløshed
Foredrag


Jeg er godkendt, certificeret og medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF).

Besøg website

Tabellae A/S

Specialister i Document Management
Tabellae er et implementeringshus med speciale i fakturaer, tilbud, labels og andet Input og Output fra økonomi- og ERP-systemer.
Vi implementerer markedets mest anerkendte standardsoftware og reducerer dermed omkostningerne ved udveksling af dokumenter. Samtidig mindskes antallet af ubekendte, så den samlede ERP-løsning bliver nemmere at vedligeholde, billigere at opgradere, og går live indenfor tid og budget.

Besøg website

Teknisk Rengøring ApS

I Teknisk Rengøring er vi specialiserede i alle former for rengøring og serviceopgaver indenfor Fødevareindustrien, Kontorrengøring, Hygiejnekontrol samt Hjemmeservice.

Besøg website

TJ Squared

TJ Squared leverer individualiserede marketingsartikler til detailhandlen, fra vores fabrik i Shanghai til forretninger i hele verden. Vores ekspertise er speciallavede produkter til konkurrencedygtige priser, som bliver lavet gennem vores kinesiske leverandørnetværk og fra vores egen fabrik i Shanghai. Vores dygtige produktspecialister kan hjælpe med design og materialevalg, og vi kan garantere kvalitet og leveringstid.

Besøg website

Torben Rif Academy

Jeg har mere end 30 års erfaring indenfor kinesisk kampkunst og har undervist fuldtids i mere 20 år både i Danmark og udlandet. Jeg har studeret filosofien og strategierne, som ligger til grund for den Taoistiske kampkunst Tai Chi Chuan.
Jeg har omskrevet disse strategier og filosofi til nutidens livsstil og hjulpet mennesker til at finde ind til deres sande kerne, hvor de får adgang til den ultimative kraft. Alle fortjener at få opfyldt deres drømme.
Jeg anvender samme strategier, som krigeren anvender, når han skal udnytte sit fulde potentiale. Med disse redskaber har jeg selv vundet mange internationale titler og mine elever har gjort det samme.
Jeg lever mit liv efter samme livsfilosofi, lytter til min krop og følger mit hjerte. Jeg går efter mine drømme og lever af min største passion.

Besøg website

TRP Solutions ApS

Hos TRP-Solutions laver vi software til mennesker. Vores ERP-løsninger er komplekse og har mange funktioner, men den daglige brug er simpel. Brugervenlighed er nemlig vigtig for os - det skal være gennemskueligt og let for slutbrugeren at bruge vores software.

Vi sætter også pris på vores kunder. Derfor siger vi aldrig nej til kundeønsker. Vi er løsningsorienterede og lægger vægt på, at kunden får det, han efterspørger.

Besøg website

Vejle Kostvejleder

Jeg tror på at du kan tabe dig. Og jeg tror på vægttab der holder.
Hos Vejle Kostvejleder får du den vind i ryggen og de værktøjer du har brug for.

Sammen finder vi de bagvedliggende årsager til din spiseadfærd, og løsninger der virker og passer ind i din hverdag.

Vi arbejder både på gode resultater og gode relationer. Det betyder nemme ændringer, der giver dig et sundt vægttab på 1 kg i ugen. Og det betyder et godt forhold til mad og til din krop. Du vil mærke det både i spejlet, på selvtilliden og på smilet.

Besøg website

Vejle Rygklinik

Vejle Rygklinik drives af Fysioterapeut Simon Simonsen.
Simon Blev uddannet i 1997 i Odense og har arbejdet 15 år i privat praksis og 3 år på landets største tværfaglige smerteklinik; Smerteklinikken v friklinikken i Give, hvor man undersøger og behandler mennesker med kroniske komplekse smerteproblemstillinger.
Simon har taget en lang række efteruddannelses kurser indenfor smerte og problemer i bevægeapparatet.

Besøg website

VITAGO - WEBBUREAU

Vitago er et webbureau der leverer hjemmesider, webshops og skaber online synlighed til små og mellemstore virksomheder. Vi bestræber os på at levere kvalitet til en fornuftig pris og vi sætter kundeservice og en god oplevelse i højsædet.

Besøg website